Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym jest Barbara Ibrom  NIP 6262208578 zwany poniżej Wynajmującym.
Osoby fizyczne lub osoby prawne korzystające z wynajmu studia zwane są poniżej Najemcami.

Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z wyposażeniem studyjnym w postaci lamp i ich modyfikatorów.

Istnieje możliwość wynajęcia w innym celu niż sesje fotograficzne czy filmowe.

Obowiązki:

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do wynajęcia sprzętu sprawnego technicznie.
 2.  Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy. Sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe wyposażenie należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.Sprzęt wchodzący w wyposażenie Studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
 3. Jeśli Najemca zauważy wady sprzętu, powiadamia o tym fakcie niezwłocznie wynajmującego.
 4. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio lub z ich winy.
 5. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach.
 6.  Wszystkie osoby przebywające w studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub posiadać stosowną zgodę opiekuna prawnego.

Rozliczenia:

 1.  Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika lub zgodnie z osobnymi uzgodnieniami.
 2.  Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto.
 3.  Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu poniżej 24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika.
 4.  Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu pomiędzy 48-24h przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę  50% wg Cennika.

Rezerwacja:

 1. Rezerwacji studia można dokonać:
  a. telefonicznie: 505 178 293
  b. mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  c. za pośrednictwem profilu studia na  facebook.
  d, za posrednictwem formularza na stronie www.
  e: Osobiście w studio.
 2. Czas trwania wynajmu studia fotograficznego liczony jest od ustalonej godziny wynajmu, do momentu opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji.
 3. W momencie przekroczenia ustalonego czasu wynajmu. Zostanie naliczona oplata dodatkowa wg cennika, za każde rozpoczete 15 minut.

Zakazy:

 1. Zabrania się wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem.
 2. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu,e-papierosów oraz innych środków.
 3. Na terenie studia zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków prawnie zabronionych.
 4. Wynajmujący zastrzega sobie  prawo przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania naruszają zapisy polskiego prawa.

Postanowienia końcowe:

Najemca rezerwując studio jest zobowiązany do zapoznania się i niniejszym regulaminem i przestrzeganie jego zasad.

 

 1. Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Wynajmujący ma prawo odmówic przyjęcia rezerwacji bez podania przyczyn.

 

Zadzwoń do nas.

+48 505 178 293

Odwiedź nas:

Vinciteostudio.com.
ul. Świętych Cyryla i Metodego 52 A
Bytom. Łagiewniki

Od Poniedziałku do piątku: 8 - 17:00.
Sobota: Tylko wcześniejsza rezerwacja.
Niedziela: Tylko wcześniejsza rezerwacja.

Mapa google

Obserwuj nas:

© 2017 Vinciteostudio.com. All Rights Reserved.